De meest bekende rassen

Het Vietnamese hangbuikzwijn


Vietnamese hangbuikzwijn, beer,
aquarel Charles Stephan
Het Vietnamese hangbuikzwijn is in Europa geen onbekende. Vaak is het te bewonderen op de kinderboerderij of in de dierentuin. Vanwege hun vriendelijke en rustige aard zijn zij bij uitstek geschikte dieren om te houden bij kinderboerderijen. In 1866 kwam het eerste hangbuikzwijntje naar Europa voor de opening van de dierentuin in Boedapest. Het Vietnamees hangbuikzwijn is een afstammeling van het Sus scrofa vittatus of het Bindenvarken (ook wel Bandvarken genoemd). De hangbuikzwijntjes zijn voornamelijk afkomstig uit China en Vietnam. Vandaar dat men ze in de volksmond ook wel eens Chinese hangbuikzwijntjes noemt. Er is bij het Vietnamese hangbuikzwijn geen sprake van een ras maar van een veel voorkomend lokaal type varken. Ook in Indonesië (o.a. op Bali) komt dit type hangbuikvarken voor, maar veelal hebben deze dieren een langere snuit en verschillen hierin duidelijk van hun Chinese en Vietnamese neefjes. In hun land van herkomst bestaat het dieet van de dieren voornamelijk uit waterplanten, grassen etc. vandaar die omvangrijke hangbuik.

Anatomie


Balinese hangbuikzwijn,
aquarel Charles Stephan

De hangbuikzwijntjes zijn klein van stuk. Ze hebben een korte, gedrongen kop en kleine spitse staande oren. Vaak ziet men een (licht) doorgezakte rug en natuurlijk de meest typerende 'hangbuik' die vanwege de korte poten vaak de grond raakt (vooral bij drachtige zeugen). Ook hebben de dieren een vrij dikke en vaak geplooide huid. Ze komen voor in de kleuren: zwart, wit, grijs, zwart- wit en combinaties tussen deze kleuren. De meeste dieren worden ca. 50 cm hoog met een gewicht van ca. 65 kg. Dit ras is in de Verenigde Staten het meest populaire hobbyvarken, men noemt hem daar 'Potbellied Pig', en wordt vandaag de dag door selectie toe te passen op de dieren steeds kleiner gefokt. Er zijn al minihangbuikzwijntjes van ca. 12 tot 25 kg bij een volwassen leeftijd.

Het Göttinger minivarken
Göttinger minivarkens,
aquarellen Charles Stephan
Vanuit Göttingen komt het miniatuurvarken: Göttinger Miniaturschwein. Dit ras is aan de Universiteit te Göttingen speciaal als proefdier gefokt voor de medische wetenschap en is ontwikkeld door kruisingen tussen het Amerikaanse Minnesota Minipig en het Vietnamese hangbuikzwijn. Omdat er vraag kwam naar zuiver witte dieren is er gekruist met een Duits rasvarken en hierdoor is er een bonte en witte lijn ontstaan. In de bonte lijn komen dus ook zwarte, bruine en witte dieren voor. De dieren uit de bonte lijn zijn iets zwaarder dan de dieren uit de witte lijn . Het verschil in gewicht en grootte tussen beren en zeugen is in beide lijnen minimaal. Het inmiddels bereikte fokdoel was de hoge vruchtbaarheid van het Vietnamese hangbuikzwijn te combineren met het tamme karakter van het Amerikaanse Minnesota Minipig.

Anatomie

Het Göttinger minivarken behoort tot één van de kleinere minivarkensrassen. Het zal wanneer het volwassen is ca. 40 kg tot 60 kg wegen en ca. 40 tot 50 cm hoog zijn. Er zijn een aantal 'raszuivere' Göttingers in Nederland, voor zover er bij minivarkens over raszuiver gesproken kan worden. De meeste varkens, zowel de 'gewone' roze landbouwvarkens alsook de minivarkens zijn namelijk ontstaan door kruisingen met verschillende soorten. Het Vietnamees hangbuikzwijn is voor 50 % stamvader van het Göttinger minivarken. Vandaar dat de anatomie van het Göttinger zwijntje overeenkomsten toont met die van zijn voorvader: een licht doorgezakte rug en een licht hangende onderbuik.

Het Münchener minivarken TrollMünchener minivarken Troll,
aquarel Charles Stephan

Originele naam van dit ras is het Münchener Miniaturschwein Troll. Dit ras is eveneens voor de medische wetenschap gefokt en is afkomstig uit München te Duitsland. Het is o.a. ontstaan uit het Hanford Minipig gekruist met het Columbiaanse portievarken. Het fokdoel was een varkentje te ontwikkelen die veel overeenkomsten vertoont met de organen van de mens. Het dier diende tevens handelbaar te zijn voor experimentele werkzaamheden. Het zijn stress- en CK- stabiele dieren met een vriendelijk en leergierig karakter. Wanneer de dieren een afgepaste hoeveelheid voer krijgen kan de groei sterk worden beïnvloed. Deze varkens hebben een hoge bacteriënresistentie, mede door relatief hoge aantal leucocyten (witte bloedlichaampjes). Een van de redenen waarom men voor kruising met het Colombiaanse portievarken voor de uiteindelijke totstandkoming van het Münchener Minaturschwein Troll gekozen heeft is het tamme karakter van deze dieren. Omdat deze dieren al lange tijd door de lokale bevolking in familieverband worden gefokt.

Anatomie

De dieren hebben staande oren, een witte huid met een verschillend gekleurde vacht; roodachtig, zwart of wit met zwarte of bruine vlekken. Vaak zijn de 'trollen' echter reebruin met een witkleurige gloed. Overigens hebben de dieren een rechte rug, geen hangbuik en relatief hoge poten. De 'trollen' worden ca. 45 cm hoog met een gewicht van ca. 40 tot 50 kg.

Het Kune Kune (Maori) varken


KuneKune (Maori) varken,
aquarel Charles Stephan

KuneKune biggetje,
aquarel Charles Stephan

Afkomstig uit Nieuw-Zeeland; ook wel Maori varken genoemd;
¨KuneKune¨ betekent rond en vet; heeft zeer waarschijnlijk Chinese voorouders;
heeft een zeer vriendelijk karakter; vaak gehouden als hobby- huisdier; heeft als bijzonderheid lelletjes aan de keel (net als bij geiten); kleuren variëren van zwart/wit gevlekt tot goudgeel, middenbruin of bruin of een mix van al deze kleuren. De KuneKune is meer een klein varken dan een echte mini. Een volwassen KuneKune weegt gemiddeld meer dan 65 kg.


Het Indonesische minivarken


Indonesisch minivarken,
aquarel Charles Stephan

Indonesisch minibiggetje met wildstreep,
aquarel Charles Stephan
Deze naam is ooit als grap verzonnen door een aantal hobbyfokkers, vanwege veel bruine biggen. Het gaat hier dus niet om een geregistreerd minivarkensras. Deze dieren zijn ontstaan door o.a. kruisingen tussen het Göttinger en het Münchener minivarken. Vaak voorkomende kleuren zijn donkerbruin, lichtbruin, roodbruin en wildkleur. Ook zwart, wit, bont of een combinatie van genoemde kleuren worden wel aangetroffen. De Indonesische minivarkens hebben een lange snuit en geen hangbuik. Door jarenlange strenge selectie op grootte zijn er inmiddels zeer kleine minivarkens ontstaan die bij volwassenheid ca. 25 tot 30 kg wegen. Soms zelfs nog minder, maar deze zeer kleine dieren zijn echter wel schaars.

Andere kleine varkens

Het Meishan en Mong Cai varken.


Het Meishan varken behoort tot Taihu groep varkens.


Het Mong Cai varken komt uit Noord-Oost China.

Aquarellen Charles Stephan

Het allerkleinste zwijntje

Dwergzwijn

Dwergzwijn,Pygmy Hog,
aquarel Charles Stephan

Dwergzwijnbiggetje, ware grootte,
aquarel Charles Stephan
Het allerkleinste in het wild voorkomende varken is het Dwergzwijn, Sus salvanius. Hij is afkomstig uit het Himalaya-gebied, Assam en Zuidoost-Nepal. Het Dwergzwijn heeft een gewicht van ca. 4 tot 8 kg; is donkerbruin van kleur en de biggen zijn roodgestreept. Er worden momenteel twee kleine populaties in reservaten te Assam gehouden ten einde het uitsterven van dit ras te voorkomen. Dit Dwergzwijn staat o.a. op de rode lijst van het Wereld Natuur Fonds. Zie ook lopende acties 'Red het Dwergzwijn'.

Voor een uitvoerige beschrijving van diverse minivarkensrassen verwijzen wij u naar het boek Van Minivarken tot Grote vriend - Alles over minivarkens door Charles Stephan

Tekst en illustraties uit: Van Minivarken tot Grote vriend - Alles over minivarkens


Copyright © Stichting 't Gorke