Oormerken of chippen?
< Terug

Er zijn mensen die hun dieren niet willen oormerken in verband met gewetensbezwaren en puur uit diervriendelijke overweging besluiten dit niet te doen.

De particulieren die varkens (hobbymatig) houden zijn redelijk groot in aantal, maar dit aantal is natuurlijk lang niet zo groot als dat van de honden- en kattenbezitters. Echter, ze zijn nu zo talrijk dat er wel degelijk rekening mee moet worden gehouden.

Onze stichting wordt regelmatig benaderd met vragen als:


foto: Charles Stephan 2003
De eerste aanzet tot een diervriendelijke registratie is gedaan door Diana Saaman, journaliste & biologische varkenshoudster ( www.frankenfrij.nl ) die in 2003 een ontheffing van de plicht tot het aanbrengen van oormerken en chips bij haar varkens van de rechter heeft ontvangen. Daarbij beriep zij zich op het gelijkheidsbeginsel, want voor runderen was er een groep gewetensbezwaarden die deze ontheffing reeds hadden. LNV wilde echter niet dat dit ook voor varkens zou gelden, maar gelukkig besliste de rechter anders.

Aangaande het chippen meent Saaman dat zulks erg duur en onpraktisch is en dat het aanbeveling verdient bij de bron te beginnen en te blijven: hobbyvarkens zijn niet voor consumptie en behoeven derhalve geen identificatie. Met het oog op varkenspest kan er veel beter energie besteed worden aan het strijden tegen het non-vaccinatiebeleid.

Hierna won ook dierenactiviste Dafne Westerhof ( www.dafnewesterhof.nl ) in 2005 een soortgelijke zaak en ook zij behoefde haar dieren niet te oormerken.

Door deze twee gevallen kreeg het lot van de hobbydieren een gunstige wending en in feite betekent dit dat een ieder zijn hobbyvarkens mag laten chippen door zijn/haar dierenarts.

Stichting 't Gorke & Atelier Babi Senang


Copyright © Stichting 't Gorke